Skoler og SFO'er

Ny-Øst består af fem skoler med fem tilhørende SFO'er. 

Indmeldelse i SFO sker via kommunens digitale pladsanvisning - Benyt dette link: Faxe kommunes digitale pladsanvisning

Henrik Østergaard er skoleleder for Ny-Øst. De fem skoler har hver deres daglige ledere. Læs mere om dette under hver skole.

Sine Ejvig Jensen er  Ny-Østs tværgående økonomimedarbejder. Sine varetager Ny-Østs budgetlægning og danner forbrugsoverblikket.