Skolebestyrelse

Det er bestemt i Folkeskolelovens § 42, at der skal oprettes en skolebestyrelse på alle folkeskoler.

Skolebestyrelsen består af forældrerepræsentanter, der har forældremyndighed over børn, der er indskrevet på skolen, medarbejdere samt elevrepræsentanter. Skolens leder varetager sekretærfunktionen for skolebestyrelsen og har ingen stemmeret.

En skolebestyrelse fastsætter blandet andet ordensregler og værdiregelsæt for skolen. Reglerne skal bidrage til elevernes trivsel og til et godt undervisningsmiljø på skolen.