Om Ny-Øst

Ny-Øst er en folkeskole i Faxe Kommune. Ny-Øst blev grundlagt 1. august 2024 som en fusion af fem tidligere folkeskoler.

Ny-Øst består af fem skoler - Rolloskolen i Faxe, Hylleholt Skole i Faxe Ladeplads, Bavneskolen i Dalby, Møllevangskolen i Rønnede og Karise Skole i Karise.

Alle fem skoler har hver deres SFO.
Rolloskolens SFO hedder Solhøjen, Hylleholt Skoles SFO hedder Hyllen, Bavneskolens SFO hedder SFOdin, Møllevangsskolens SFO hedder Hvepsereden og Karise Skoles SFO hedder Tandhjulet.

På Ny-Øst findes der et undervisningstilbud som kaldes mellemform, hvortil eleverne kan visiteres af skolens ledelse:
Rolloskolen har tilbuddene 'MiniPlus' som er for indskolingselever, hvis vanskeligheder kommer til udtryk i adfærden, 'M-klassen' som er for mellemtrinselever samt 'RolloPlus' som er for udskolingselever med generelle indlæringsvanskeligheder eller dansk-sproglige udfordringer.
Karise Skole har et tilbud for mellemtrinselever, der har emotionelle vanskeligheder eller er udfordret på de eksekutive funktioner.

Ny-Øst er et aktivt læringsfællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i spil i et inkluderende læringsmiljø. Alle understøtter hinanden i at udfolde sig, øve sig og udvikle sig i et innovativt læringsrum. Vi lægger vægt på faglighed, fællesskab og ordentlighed.

Rammesætning af mission og værdigrundlag

Ny-Østs skolebestyrelse beslutter mission og værdigrundlag, når den nye skole er opstartet.